Dobava in montaža jeklenih cevnih stebrov, izolacijskega materiala in elektromontažna dela v RTP 110/20 kV Škofja Loka (2)

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20999

Rok za oddajo ponudb je 30. 10. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

DZR

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnične specifikacije


<<   Nazaj