Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva v RTP 110/20 kV Škofja Loka

POPRAVEK 2 - 27. 5. 2020

Naročnik objavlja popravljen osnutek pogodbe. Spremembe so označene z rumeno barvo.

Osnutek pogodbe - popravek

POPRAVEK 1 - 25. 5. 2020

Naročnik objavlja dopolnjen popis del za zunanjo ureditev.

Popis del

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17993

Rok za oddajo ponudb je 17. 6. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

  1. popis del   PZI gradbeno obrtniška dela

  2. popis del   – PZI elektro inštalacije

  3. popis del   – PZI notranja oprema

  4. popis del  – PZI ozemljitve

  5. popis del  – PZI strojne inštalacije

  6. popis del  – PZI strojne inštalacije, TČ

  7. popis del  – PZI zunanja ureditev


<<   Nazaj