Izvajanje revizijskih storitev v Skupini Elektro Gorenjska za obdobje 2020 - 2022

Naročnik objavlja nov osnutek pogodbe (popravek 2. člena), katerega naj ponudniki upoštevajo ob oddaji ponudbe.

Nov osnutek pogodbe

18. 3. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 7. 4. 2020 do 10. ure. Rok za vprašanja je podaljšan na 31. 3. 2020 do 10. ure.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16611

Rok za oddajo ponudb je 26. 3. 2020 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom


<<   Nazaj