Izvedba ALU in ključavničarskih del

17. 2. 2020

Naročnik objavlja nov osnutek pogodbe (popravek 15. člena), katerega naj ponudniki upoštevajo ob oddaji ponudbe.

Nov osnutek pogodbe

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16050

Rok za oddajo ponudb je 28. 2. 2020 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba


<<   Nazaj