Elektromontažna dela na EE omrežju, na vpoklic

Popravek 2  -  16. 10. 2014

Naročnik objavlja popravek količin v predračunih, in sicer v postavkah B.71, B.72 in B.73.

Specifikacija del

Popravek 1 -  8. 10. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 24. 10. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 24. 10. 2014 ob 9. uri.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je  22. 10. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudba s pondbenim predračunom

Specifikacija del

Opombe

Priloge


<<   Nazaj