Dobava plastičnih NN kabelskih omaric - prostostoječih

POPRAVEK 6 - 4. 5. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 20. 5. 2020 do 10. ure. Rok za vprašanja je podaljšan na 11. 5. 2020 do 10. ure.

POPRAVEK 5 - 29. 4. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je spremenil 18. točko dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (18. Merilo za izbor). Hkrati naročnik na svoji spletni strani objavlja nov obrazec PONUDBA (s ponudbenim predračunom), ki naj ga ponudniki upoštevajo ob oddaji ponudbe.

18. Merilo za izbor

PONUDBA (s ponudbenim predračunom)

14. 4. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je na spletni strani objavil popravke in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo JN. Poglavja, kjer so spremembe, so označena z rumeno. Nov rok za oddajo ponudb je 6. 5. 2020 do 10. ure. Rok za vprašanja je 24. 4. 2020 do 10. ure, rok za naročnikove odgovore in spremembe dokumentacije je 29. 4. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge

Tehnična specifikacija

18. 3. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 24. 4. 2020 do 10. ure. Rok za vprašanja je podaljšan na 15. 4. 2020 do 10. ure.

POPRAVEK 4 - 24. 2. 2020

Naročnik zaradi prejetega Zahtevka za revizijo podaljšuje rok za oddajo ponudb do 27. 3. 2020.

POPRAVEK 3 - 17. 12. 2019

Naročnik objavlja popravek Ponudbenega predračuna.

Ponudbeni predračun - popravek

POPRAVEK 2 - 16. 12. 2019

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 17. 1. 2020, rok za vprašanja do 7. 1. 2020 in rok za odgovore do 9. 1. 2020.

POPRAVEK 1 - 10. 12. 2019

Naročnik objavlja novo skico shematskega prikaza prostostoječe omarice.

Shematski prikaz omarice

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14614

Rok za oddajo ponudb je 30. 12. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj