Servis in overitev merilnih naprav ter kontrola točnosti in predkontrola merilnih naprav

Popravek 3 -  10. 10. 2014

Naročnik dopolnjuje specifikacijo in ponudbeni predračun:

Nova ponudba s ponudbenim predračunom

Popravek 2 -  9. 10. 2014

Naročnik dopolnjuje specifikacijo in ponudbeni predračun:

Nova ponudba s ponudbenim predračunom

Popravek 1 -  8. 10. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 22. 10. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 2014 ob 9. uri.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 17. 10. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudba s pondbenim predračunom

Priloge


<<   Nazaj