Dobava in montaža sekundarne opreme za RTP 110/20 kV Labore

POPRAVEK 4 - 23. 9. 2019

Naročnik objavlja popravek Tehnične specifikacije, Dokumentacije za razpis (DZR) in Ponudbe s ponudbenim predračunom.

Ponudba - popravek

Ponudbeni predračun - popravek

Tehnična specifikacija - popravek

Dokumentacija za razpis (DZR)

POPRAVEK 3 - 20. 9. 2019

Naročnik objavlja popravek Priloge D/8 - Osnutek pogodbe.

Osnutek pogodbe - popravek

POPRAVEK 2 - 11. 9. 2019

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 30. 9. 2019 do 10. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 10.01. Rok za postavljanje vprašanj je do 20. 9. 2019 do 10. Naročnik bo pojasnila posredoval do 23. 9. 2019. Sprememba rokov bo objavljena tudi na Portalu javnih naročil.                

POPRAVEK 1 - 28. 8. 2019

Naročnik objavlja popravek Tehnične specifikacije in Dokumentacije za razpis (DZR).

Tehnična specifikacija - popravek

Dokumentacija za razpis (DZR)

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: eOddaja.

Rok za oddajo ponudb je 12. 9. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

DZR

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge

Tehnične specifikacije


<<   Nazaj