Dobava elektro opreme

12. 7. 2019

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 23. 8. 2019 do 10. Odpiranje ponudb bo istega dne ob 10.01. Rok za postavljanje vprašanj je do 9. 8. 2019 do 10. Naročnik bo pojasnila posredoval do 13. 8. 2019. Sprememba rokov bo objavljena tudi na Portalu javnih naročil.

8. 7. 2019

Naročnik objavlja popravljen predračun za 2. sklop. Dodani so vsi tipi merilno-razdelilnih omaric.

Nov predračun za 2. sklop

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10959

Rok za oddajo ponudb je 13. 8. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

NN omarice


<<   Nazaj