Dobava in polaganje SN trižilnih kablov

POPRAVEK 1 - 26. 6. 2019

Naročnik objavlja popravek Tehnične specifikacije in Osnutka pogodbe.

Tehnična specifikacija - popravek

Osnutek pogodbe - popravek 

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9919

Rok za odddajo ponudb je 5. 7. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj