Dodatna gradbena dela na EE omrežju (sanacija posledic žledoloma in izboljšanje robustnosti SN kabelskega omrežja)

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 26. 9. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudba

Priloge

 

Dopolnitev 1   4. 9. 2014

Ponudbeni predračun

Dopolnitev 2   16. 9. 2014

Referenčno potrdilo PRILOGA D/8


<<   Nazaj