Izdelava inženirsko-geološkega poročila za temeljenje daljnovodnih stebrov za predviden daljnovod 2x110 kV Kamnik - Visoko

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9104

Rok za odddajo ponudb je 15. 5. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Načrt 6043_6P3A


<<   Nazaj