Elektromontažna dela na merilnih mestih na območju Elektra Gorenjska, d.d.

POPRAVEK 1 - 15. 1. 2019

Naročnik objavlja popravljen osnutek pogodbe.

Osnutek pogodbe - popravljen

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6082

Rok za odddajo ponudb je 22. 1. 2019 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun


<<   Nazaj