Zavarovalne storitve

Dopolnitev 4  -   8. 10. 2014

»Naročnik dopolnjuje tehnični del razpisne dokumentacije, in sicer pri strojelomnem zavarovanju na str. 62 razpisne dokumentacije. Poglavje »Obračun škode« se dopolni z novim III. odstavkom, ki se glasi:

 »Zavarovanje krije tudi stroške zemeljskih del in asfaltiranja pri podzemnih vodih, nočno in praznično delo ter hitri prevoz.«

 Dosedanji III., IV., V. in VI. odstavek postanejo IV., V., VI. in VII. odstavek.«

 

Popravek 1 -  6. 10. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 17. 10. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 8. 10. 2014 do 10:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 10. 10. 2014.

Dopolnitev 3   6. 10. 2014

Odgovor 12 na vprašanje na potalu

Dopolnitev 2   1. 10. 2014

Tabela k odgovoru 10  iz Portala javnih naročil

Dopolnitev 1   30. 9. 2014

Odgovori na vprašanja na potalu

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 13. 10. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun s specifikacijo

Priloge


<<   Nazaj