Oprema za daljnovod 110 + 20 kV RTP Železniki - RTP Bohinj

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 3. 9. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija

Predračun

Predračun - specifikacija

Priloge

 

Popravek 1 - 19. 8. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 3. 9. 2014 do 10:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 5. 9. 2014.


<<   Nazaj