Dobava impregniranih drogov (borovi)

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 3. 6. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

Priloge

Popravek  1 - 30. 5. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 13. 6. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 6. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 9. 6. 2014 do 10:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 10. 6. 2014.


<<   Nazaj