Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja VN opreme v elektrogospodarskem sistemu

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 13. 5. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

Priloge

Popravek 1 - 16. 4. 2014

Naročnik objavlja novi referenčni potrdili za 3. in 5. sklop.

Refernčno potrdilo

Popravek 2  -  6. 5. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 27. 5. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 20. 5. 2014 do 12:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 22. 5. 2014.

 

Popravek 3 - 9. 5. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 29. 5. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 5. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 20. 5. 2014 do 12:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 22. 5. 2014.


<<   Nazaj