Dograditev in nadgradnja strežniškega sistema za zagotovitev rezervne lokacije v Elektro Gorenjska d.d.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 22. 4. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Predračun

Priloge

 

Popravek 1 - 16. 4. 2014

Naročnik objavlja novo tehnično specifikacijo za 1. sklop (strežnik) in podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 25. 4. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 18. 4. 2014 do 12:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 22. 4. 2014.

Nova tehnična specifikacija - 1. sklop


<<   Nazaj