Dobava in montaža 110 kV kabla za daljnovod 110 + 20 kV RTP Železniki - Bohinj

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 6. 5. 2014 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija - risbe

Predračun

Priloge

Ponudbeni predračun

Obvestilo 1  -  27. 3. 2014

Naročnik potencialnim ponudnikom sporoča, da organizira dodatni ogled trase in sicer  dne 1. 4. 2014.  (ob isti uri in pod istimi pogoji, kot so določeni v točki 3 razpisne dokumentacije).

NOV PREDRAČUN  3. 4. 2014

Predračun

NOV PREDRAČUN 11. 4. 2014

Predračun

Obvestilo 2 - 17. 4. 2014

Naročnik objavlja novo referenčno potrdilo za ponudnika.

Referenčno potrdilo

Popravek 1 - 22. 4. 2014

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer:

Novi rok za oddajo ponudb je 12. 5. 2014 do 8.30. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2014 ob 9. uri.

Vprašanja ponudnikov so možna najpozneje do 25. 4. 2014 do 10:00 ure.

Naročnik bo odgovore in pojasnila objavil najkasneje do 30. 4. 2014.


<<   Nazaj