Minimalni standardi kakovosti

Na podlagi 124. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), objavljamo minimalne standarde kakovosti za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve, (prekinitve, daljše od treh minut) v enem koledarskem letu, ki so posledica lastnih vzrokov (brez višje sile in tujih vzrokov) in za kratkotrajne prekinitve, ki veljajo od 1. 1. 2013.

Minimalni standardi kakovosti