Obravnavano območje DPN

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občin Kamnik, Mengeš, Komenda, Vodice, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Okvirna razdalja med Kamnikom in Visokim je 18 km, daljnovod pa bo potekal v prostorskem koridorju med Letališčem Jožeta Pučnika na Brniku ter vznožjem Kamniško Savinjskih Alp pod Krvavcem.

Za načrtovano prostorsko ureditev so s pomočjo prostorske analize ter modela ranljivosti prostora podane variante možnih potekov koridorjev, v katerih lahko poteka trasa načrtovanega daljnovoda.