Stiki z javnostjo in informacije

Splošno

Zavedamo se, da je ustrezno informiranje in vključevanje javnosti v projekt izgradnje daljnovodne povezave vitalnega pomena za uspešno realizacijo.

Zakon o prostorskem načrtovanju sodelovanje javnosti jasno opredeljuje v 50. členu, vendar želimo zakonske zahteve dopolniti in nadgraditi še z individualnim pristopom.

V ta namen so bile do sedaj opravljene naslednje predstavitve:

  • predstavitev svetnikom Občine Kranjska Gora na občinskem svetu, dne 19. 9. 2007
  • predstavitev svetnikom Občine Kranjska Gora na občinskem svetu, dne 19. 6. 2008
  • predstavitev svetnikom Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana na svetu KS, dne 6. 10. 2008
  • predstavitev svetnikom Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana na svetu KS, dne 9. 3. 2009
  • predstavitev svetnikom Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana na svetu KS, dne 19. 10. 2009.

Informacije

Vodja projekta izgradnje daljnovodne povezave je mag. Marjan Jerele. Za vse informacije je na razpolago na telefonski številki 04 2083 366 in elektronskem naslovu nbskbo/kfsfmfAfmflusp.hpsfoktlb/tj