Pregled trase

Traso daljnovoda predstavljamo s pomočjo računalniške animacije. Animacija je predstavljena na osnovi laserskih posnetkov področja daljnovodne povezave in podatkov iz idejnega projekta. Simulirani daljnovodni stebri, dejanskih oblik in v naravni velikosti so v prostor postavljeni na natančno predvidenih lokacijah iz Idejnega projekta.

Natančno je simulirana tudi verižnica, ki ponazarja dejanske povese vodnikov. Zaradi boljše ločljivosti so daljnovodni stebri v simulaciji obarvani srebrno, čeprav bodo dejansko pobarvani v barvni palet ozadja vegetacije in zato v prostoru še manj moteči.

Spodnja dinamična animacija daljnovod predstavlja na način, kot ga bo možno opazovati med vožnjo po regionalni cesti Jesenice - Kranjska Gora.


Statična animacija (odpre se v novem oknu) daljnovod predstavlja s pogledi iz različnih stojnih mest, ki so bila določena v soglasju z nosilci urejanja prostora. S pomočjo tovrstnih pogledov pa je omogočena predstava celostne umestitve v prostoru.

Oglejte si statično animacijo.