Daljnovod od Železnikov do Bohinja

Po nekaj letih prizadevanj je Elektro Gorenjska dosegel velik uspeh pri zahtevnem umeščanju 110 kV daljnovoda v prostor med Železniki in Bohinjem. Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) sta namreč soglasno potrdila občinski svet Občine Železniki in občinski svet Občine Bohinj. Z OPPN sta tako dokončno določena potek in tehnična izvedba tega zahtevnega objekta.

Potek izgradnje je predstavljen na naslednji povezavi.

Predstavitev poteka trase 110 kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med RTP Železniki in RTP Bohinj

15-minutni predstavitveni film o poteku izgradnje

Več o projektu

Aktualno

09.12.2015
Zaključili z izgradnjo 110-kilovoltne distribucijske daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem

24.09.2014
Položitev temeljnega kamna za izgradnjo daljnovodne povezave med Železniki in Bohinjem

22.01.2014
Obvestilo o izvajanju posekov

Arhiv