Vpliv na okolje

Trasa daljnovoda je na osnovi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine in soglasodajalcev načrtovana tako, da se čim bolj izogne zavarovanim območjem kulturne dediščine, varovanim gozdovom, Naturi 2000 in gozdovom,  in da se daljnovod čim bolj neopazno umesti v okolje.

 

 

 

Varovana območja med Železniki in Bohinjsko Bistrico so:

  • potencialno varovano območje Bohinjska Bistrica (pSCI SI3000259), Nemški Rovt (pSCI SI 3000019) in Ratitovec (pSCI SI 3000110),
  • varovano območje Jelovica (SPA SI 5000001),
  • kulturna dediščina,
  • objekti kulturne dediščine v naseljih Bohinjska Bistrica, Nemški Rovt, Zgornje Danje, Spodnje Danje, Prtovč, Zabrdo, Zgornja Selška dolina,
  • območja kompleksnega varstva kulturne dediščine: Bohinj in Zgornja Selška dolina,
  • območja kulturne krajine: Spodnje Danje-Kulturna krajina Sorica-Danje-Torka.