Obveščanje

Kronologija poteka daljnovodne povezave 110 + 20 kV RTP Bohinj - RTP Železniki

 • Dogovori z občinskimi upravami obeh občin v mesecu decembru 2006 o nadaljnjih korakih do potrditve OPPN.
 • Predstavitev projekta lokalnim skupnostim:
  24.1.2007 Nemški Rovt
  Glavni zaključki: predlog spremembe trase, ki naj bi po mnenju krajanov potekala južno pod Nemškim Rovtom in predlog, da se formira odbor krajanov, ki bo sodeloval z investitorjem.
  09.2.2007 Sorica, 11.2.2007 Podlonk
  Glavni zaključki: predlog spremembe trase (Podlonk in mikrolokacije pri Sorici).
 • Priprava projektne dokumentacije na osnovi pripomb lokalne skupnosti.
 • Poročilo o spremembah trase lokalnim skupnostim konec junija - začetek julija 2007.
 • Priprava dopolnjenega osnutka OPPN novembra 2007.
 • Javna razgrnitev projekta na obeh občinah od 30. 11. do 30. 12. 2007.
  Formirata se pogajalski skupini krajanov, vsaka za svojo občino.
 • Priprava in sprejem dokumenta Stališča do pripomb na obeh občinah, 23.06.2008 v Bohinju in 17.07.2008 v Železnikih.
 • Priprava projektne dokumentacije na osnovi pripomb danih v času javne razgrnitve.
 • Pridobivanje soglasij NUP na predlagano traso (19x) od januarja do maja 2009.
 • SOGLASEN sprejem odloka na občinskem svetu Občine Železniki (6. 6. 2009) in Občine Bohinj (11.6.2009).
 • Objava odloka v Uradnem listu št. 58/09.