Osnovni tehnični podatki daljnovoda

Naziv daljnovoda: DV 110+20 kV RTP Bohinj-RTP Železniki
Napetost: 110+20 kV
Dolžina trase-skupaj: 20,02 km
Kablovod RTP Bohinj-SM116: 0,83 km
Daljnovod SM1-SM116: 18,95 km
Kablovod SM1- RTP Železniki: 0,24 km
Zaščitna strelovodna vrv: OPGW z 48 optičnimi vlakni
Stebri: jekleni predalčni, zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem in barvanjem RAL 6003 (olivno zelena)
Število stebrov: 116 kom
Srednja razpetina: 163 m
Posebnost: Prehod v zemeljski kabel na končnih stebrih