Pridobitve za dolini

  • Zagotavljanje zanesljivega in kakovostnega napajanja Bohinjske in Selške doline in področja Škofje Loke z električno energijo.
  • Podpora razvojnemu potencialu Bohinjske in Selške doline in velika pridobitev za podjetja, ki so locirana na tem področju.
  • Nove dostopne poti do stebrov na gozdnih in težko dostopnih terenih, ki lahko ostanejo tudi po izgradnji daljnovoda, če zanje ne bodo veljala stroga zakonska določila o povrnitvi v prvobitno stanje pred posegom.
  • Lastnikom zemljišč na območju trase bo na osnovi služnostnih pogodb priznano ustrezno nadomestilo.