Izbira nadzemnega ali podzemnega voda

Strokovno mnenje EIMV o izboru nadzemne ali podzemne izvedbe

Pozitivni vidiki nadzemnega voda:

 • Omogoča umik voda od urbanih naselij v bolj nedostopne terene.
 • Odprava možnih okvar je bistveno hitrejša.
 • Dostop za vzdrževanje ali odpravo okvar je možen tudi v slabih vremenskih razmerah (veter, sneg, žled).
 • Možnost izvedbe v okviru investicijskih sredstev.

Negativni vidiki nadzemnega voda:

 • Občutljivost na atmosferske vplive (veter, sneg, žled).
 • Predstavlja nov vizualni element v okolju (poseke, stebri).

Pozitivni vidiki podzemnega voda:

 • Položeni kablovod v nezaraščenih predelih ne predstavlja dodatnega vizualnega elementa.
 • Ni občutljiv na atmosferske vplive.

Negativni vidiki podzemnega voda:

 • Izredno zahtevna gradnja v razgibanem predalpskem svetu.
 • Izgradnja povzroča bistveno večjo ranljivost okolja (prečkanje vodnih žil).
 • Občutljiv je na zemeljske premike.
 • Predstavlja nov vizualni element pri prečkanju gozdnih predelov (poseke, ki jih je treba vzdrževati brez rastja z globljimi koreninami).
 • Odprava okvar traja dalj časa kot pri daljnovodu, v visokem snegu pa je na posameznih strmih odsekih neizvedljiva.
 • Zahteva več dostopnih poti zaradi vzdrževanja.
 • Do 6 x višji stroški izvedbe.