Pravila tekmovanja

SPLOŠNO

Pravico nastopa na letnih ali zimskih športnih igrah Elektro distribucijskih podjetij (EDS)  imajo delavci, ki so v rednem delovnem razmerju v naslednjih podjetjih:

 • Elektro Ljubljana d.d.,
 • Elektro Gorenjska d.d.,
 • Elektro Maribor d.d.,
 • Elektro Celje d.d.,
 • Elektro Primorska d.d.,
 • Informatika d.d.,
 • Stelkom d.o.o.,
 • Sodo, d.o.o.

in delavci, ki so zaposleni v vseh hčerinskih družbah (v nadaljevanju hčerinske družbe) distribucijskih podjetij, v katerih imajo le-ta 100% lastniški delež.

Pravico nastopa na igrah imajo tudi upokojenci vseh zgoraj navedenih družb.

Vsaka ekipa lahko nastopi v vsakem razredu z največ tremi (3) tekmovalci.

Tekmuje se v svojem starostnem razredu. Izjemoma lahko tri (3) tekmovalke in trije (3) tekmovalci tekmujeta v nižjem razredu, tako v veleslalomu kot tudi v smučarskih tekih.

Vrstni red starta je naslednji:
prve startajo ženske razred A, B in razred C, nato moški: prvi razred D, nato po vrstnem redu do razreda H. V primeru, da je zadostno število prijavljenih gostov, startajo pred razredom A.

Start zamudnikov je na koncu svojega razreda.

Neuradni vrstni red se objavi na panoju na cilju. Diskvalifikacije se objavijo na istem mestu, najkasneje 15 minut po končanem tekmovanju.

Rok za pritožbe na Častno razsodišče je 15 minut po objavi rezultatov in diskvalifikacij na panoju. Častno razsodišče se sestane po preteku določenega časa (15 min), če so pritožbe.

Tekmuje se po Pravilniku Smučarske zveze Slovenije.

Proga za tekmovanje v veleslalomu je za vse razrede enaka, v smučarskih tekih pa je dolga do 5 km za moške, za ženske pa krajša.

Organizator zavaruje udeležence iger pri zavarovalnici.
Če ima organizator možnost organizirati skupinski start v smučarskih tekih, se za ta način izvedbe lahko odloči.

 

TEKMOVALNI RAZRED

Razredi veljajo za veleslalom in smučarske teke.

RAZRED

LETO ROJSTVA

A -  ženske nad 45 let

1966 in starejše

B -  ženske od 35 do 44 let

1967 do 1976

C - ženske do 34 let

1977 in mlajše

D - moški nad 60 let

1951 in starejši

E - moški od 50 do 59 let

1952 do 1961

F - moški od 40 do 49 let

1962 do 1971

G - moški od 30 do 39 let

1972 do 1981

H - moški do 29 let

1982 in mlajši

POSAMEZNO TEKMOVANJE

Prvi trije (3) uvrščeni v vsakem razredu prejmejo medalje.

EKIPNO TEKMOVANJE

Za ekipno tekmovanje se upoštevajo vsa dosežena mesta tekmovalcev v vseh razredih in sicer tako, da:

 • tekmovalec(ka) za doseženo prvo mesto dobi  25 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo drugo mesto dobi  20 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo tretje mesto dobi  15 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo četrto mesto dobi  12 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo peto mesto dobi  11 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo šesto mesto dobi  10 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo sedmo mesto dobi  9 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo osmo mesto dobi  8 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo deveto mesto dobi  7 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo deseto mesto dobi  6 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo enajsto mesto dobi  5 točk,
 • tekmovalec(ka) za doseženo dvanajsto mesto dobi 4 točke,
 • tekmovalec(ka) za doseženo trinajsto mesto dobi  3 točke,
 • tekmovalec(ka) za doseženo štirinajsto mesto dobi 2 točki,
 • tekmovalec(ka) za doseženo petnajsto mesto dobi 1 točko.

V primeru istega števila točk se, pri določitvi boljše ekipe, upošteva število doseženih višjih mest.

Tekmuje se ločeno v veleslalomu in smučarskih tekih.

Prve tri (3) ekipe v veleslalomu in prve tri (3) ekipe v smučarskih tekih prejmejo pokal.

Prve tri (3) ekipe v skupnem seštevku točk (veleslalom + smučarski teki, moški in ženske) prejmejo pokal.