Skupščina

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve.

Sklepi 23. redne seje skupščine Elektra Gorenjska, d. d.

23. redna seja skupščine Elektra Gorenjska, d.d.

Arhiv