Finančna poročila

Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska 2016

Arhiv letnih poročil

Poročila o ravnanju z okoljem in poročila o varnosti in zdravju pri delu