Organizacijske enote

Notranjo zgradbo sestavljajo tri organizacijske enote:

  • OE Distribucijsko omrežje
  • OE Finančno ekonomske storitve
  • OE Splošne in tehnične storitve

Izvršni direktorji organizacijskih enot

  • mag. Edvard Košnjek, izvršni direktor organizacijske enote Distribucijsko omrežje (OE DO)
  • Jože Gorenc, izvršni direktor organizacijske enote Finančno ekonomske storitve (OE FES)
  • dr. Mateja Nadižar Svet, izvršna direktorica organizacijske enote Splošne in tehnične storitve (OE STS)