Uprava in nadzorni svet

Uprava

mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave

Mag. Bojan Luskovec je inženir elektroenergetike, diplomirani ekonomist in magister znanosti s področja managementa. Poslovno pot je začel leta 1975 v Elektru Gorenjska, kjer si je z delom na različnih tehničnih področjih, meritvah, obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskega sistema pridobil številna praktična znanja in izkušnje. Do sedaj je sodeloval pri številnih reorganizacijskih in optimizacijskih projektih v distribucijskem podjetju. Leta 2009 je postal svetovalec uprave za tehnične zadeve in strategijo in začrtal pot razvoja na področju pametnega načina merjenja ter prilagoditve delovanja podjetja pogojem deregulacije trga z električno energijo. Je aktiven član delovnih skupin, ki na strateškem nivoju obravnavajo aktualne tematike, predvsem elektrodistribucijskega sistema. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je septembra 2014 ponovno imenoval na mesto predsednika uprave za naslednje štiriletno mandatno obdobje.

V sredini julija 2015 je mag. Bojan Luskovec nastopil dvoletni mandat vodenja Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije.

Bojan Luskovec

  Nadzorni svet

  Predstavniki delničarjev

  • mag. Samo Logar (predsednik)
  • mag. Tedo Djekanović
  • Andrej Koprivec
  • Franjo Curanović

  Štiriletno mandatno obdobje članom traja od 28. 8. 2017 do 27. 8. 2021.

  Predstavnika zaposlenih

  • mag. Dominik Ovniček
  • Iztok Štular

  Štiriletno mandatno obdobje članoma traja od 8. 8. 2015 do 7. 8. 2019.

  V sklopu nadzornega sveta delujeta dve komisiji. Člani komisij so bili imenovani na 1. redni seji nadzornega sveta, dne 14. 9. 2017.

  Revizijska komisija nadzornega sveta

  Člani: Franjo Curanović, dr. Simon Čadež in Andrej Koprivec (predsednik).

  Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve nadzornega sveta

  Člani: mag. Tedo Djekanović, Milena Pervanje in mag. Samo Logar (predsednik).