Uporaba (zagotavljanje) licenc programske opreme Microsoft

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4430

Rok za odddajo ponudb je 5. 11. 2018 do 10.00.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračun


<<   Nazaj