Tehnični podatki o omrežju

Elektro Gorenjska na območju 2.091 km² na severozahodu Slovenije oskrbuje z električno energijo preko 88.000 uporabnikov omrežja. V Sloveniji dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

Podatki elektrodistribucijskega omrežja družbe Elektro Gorenjska na dan 31.12. 2014:

 

31. 12. 2014

31. 12. 2013

31. 12. 2012

Daljnovodi 110 kV

82.885

m

82.885

m

59.163

m

Daljnovodi 35 kV

22.303

m

22.083

m

40.302

m

Daljnovodi   20 kV

680.085

m

721.476

m

743.800

m

Daljnovodi   10 kV

0

m

0

m

0

m

Daljnovodi skupaj

783.273

m

826.444

m

843.265

m

 

Kablovodi 110 kV

2.007

m

2.007

m

1.022

m

Kablovodi 35 kV

185

m

0

m

1.045

m

Kablovodi 20 kV

832.917

m

785.245

m

757.326

m

Kablovodi 10 kV

6.416

m

6.416

m

6.416

m

Kablovodi skupaj

841.525

m

793.668

m

765.809

m

 

NN omrežje skupaj

3.840.708

m

3.817.643

m

3.775.845

m

Omrežje skupaj

5.465.506

m

5.437.755

m

5.384.919

m

 

RTP

13

 

14

 

15

 

RP

7

 

6

 

5

 

TP

1.337

 

1.333

 

1.326