Kranjska Gora

Polnilna postaja za električna vozila Kranjska Gora

Lokacija polnilnice:

Parkirišče ob občini Kranjska Gora in za športno dvorano Vitranc, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora

Leto izgradnje: junij 2010

Investitorji: Elektro Gorenjska, Just EE, Center za trajnostni razvoj podeželja.

Polnilna postaja je bila zgrajena v okviru projekta Gorenjsko elektro potovanje, ki je bil sofinanciran s sredstvi Programa za razvoj podeželja RS 2007-2013-os LEADER v okviru LAS Gorenjska košarica.

Tehnične karakteristike:

Polnilna postaja ima polnilni stebriček z 1 trofazno vtičnico (3x 16A) za večje ter 2 enofazni vtičnici (16A) za manjše avtomobile.

Polnjenje je možno s standardnim polnilnim kablom, ki ga vključite v vtičnico in sledite navodilom na zaslonu.

Polnjenje je brezplačno.

Več informacij o naravi in ponudbi v kraju:

TIC Kranjska Gora, Kolodvorska 1c, Kranjska Gora, T: 04 580 94 40, W: http://www.kranjska-gora.si

Polnilno mesto