Jezersko

Polnilna postaja za električna vozila Jezersko

Lokacija polnilnice:

Parkirišče pri hotelu Planika, neposredno ob občinski stavbi, Zgornje Jezersko 65, Zgornje Jezersko

Leto izgradnje: junij 2010

Investitorji: Elektro Gorenjska, Just EE, Center za trajnostni razvoj podeželja.

Polnilna postaja je bila zgrajena v okviru projekta Gorenjsko elektro potovanje, ki je bil sofinanciran s sredstvi Programa za razvoj podeželja RS 2007-2013-os LEADER v okviru LAS Gorenjska košarica.

Tehnične karakteristike:

Polnilna postaja ima polnilni stebriček z 1 trofazno vtičnico (3 x 16A) za večje ter 2 enofazni vtičnici (16A) za manjše avtomobile.

Polnjenje je brezplačno in možno 24 ur.

Kartica za polnjenje električnega vozila se nahaja v recepciji hotela Planinka.

Več informacij o naravi in ponudbi v kraju:

Občina Jezersko, W: http://www.jezersko.si ali TIC Jezersko, Zgornje Jezersko 57, T: 04 25 41 060, GSM: 031 550 827

Polnilno mesto