Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Revidiranje letnih in konsolidiranih letnih računovodskih izkazov za leto 2018 - 2020 POV18-018 27.03.2018 /
Izvedba davčnega pregleda v družbi Elektro Gorenjska d.d. POV18-017 29.03.2018 /
Vgradnja in dobava daljinskega vodenja za TP Tavčarjev dvorec, TP Šefert, TP Selca in TP Spodnja Sorica POV18-016 14.03.2018 /
Izdelava študije Primerjalna analiza poslovanja Elektra Gorenjska d.d. in izbranih reguliranih podjetij za distribucijo električne energije v nekaterih državah EU. POV18-013 05.03.2018 /
Izvedba gozdnega poseka z odkupom lesa na panju po načelu videno-kupljeno POV18-012 02.03.2018 M-Les Matej Urh s. p., Bled
Zamenjava hladila v akumulacijski napravi POV18-014 05.03.2018 LHT inženiring in servis d.o.o., Škofja Loka
Ozemljilne garniture (4 garniture) POV18-015 28.02.2018 FINFORM D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Licenca Advanced Core za stikalo Extreme Summit X460 (3 kose) POV18-011 23.02.2018 SMART COM, D.O.O., Ljubljana
Izvedba ALU in ključavničarskih del POV18-010 23.02.2018 ALU 2 M Marjan Čebulj s.p., Lukovica
Izvedba krovsko-kleparskih in tesarskih del POV18-009 26.02.2018 Stavbno kleparstvo Janez Kralj s.p., Tržič
Izvedba pleskarskih in fasaderskih del POV18-008 23.02.2018 Permal d.o.o., Ljubljana - Črnuče
Izdelava elementov projektne dokumentacije za novo 110 kV stikališče RTP 110/20 kV Škofja Loka in objekt krajevnega nadzorništva POV18-007 05.02.2018 /
Izvedba elektromontažnih del na SM35 na daljnovodu 110+20 kV Moste-Bohinj POV18-005 02.02.2018 ELEKTRO NOVI SISTEMI D.O.O.
Dobava tipk za vklop odklopne naprave na števcu POV18-004 24.01.2018 ELEKTRONABAVA D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d. d. POV18-003 23.01.2018 1. sklop: Geodetske storitve Matjaž Tičar s.p., Preddvor, 2. sklop: AGEA Inženiring d.o.o., Škofja Loka, 3. in 4. sklop: GEO2 d.o.o., Ljubljana
Demontaža VN stikališča v RTP Radovljica POV18-002 17.01.2018 ELEKTRO NOVI SISTEMI D. O. O., Ljubljana - Črnuče
Referenciranje RTK, dostop do produktov GNSS omrežja za eno leto za 7 (sedem) GNSS roverjev POV18-001 17.01.2018 Geoservis d. o. o., Ljubljana
Popis poslovnih procesov v Elektru Gorenjska, d.d. POV17-060 12.01.2018 NF CSB d.o.o.