Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Demontaža ter odkup in odvoz opreme RTP Sava POV18-024 29.05.2018 /
Dobava 50 kosov Four-Faith FR100-FL (komunikacijski modul Yunge CLM920-TD5) s pripadajočimi 230V napajalniki POV18-022 18.05.2018 TELOS D.O.O., Seljakovo naselje 42, Kranj
Zamenjava akumulatorskih baterij za objekt DCV Kranj POV18-021 25.04.2018 ELEKTRONABAVA D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Izvedba optičnih povezav na lokacijah RR Lajnar-TP Soriška planina, KPC Moste in RP Trata-TP Messer POV18-20 19.04.2018 TELEG-M D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV18-019 27.03.2018 CE DESIGN d. o. o., Kranj
Revidiranje letnih in konsolidiranih letnih računovodskih izkazov za leto 2018 - 2020 POV18-018 27.03.2018 /
Izvedba davčnega pregleda v družbi Elektro Gorenjska d.d. POV18-017 29.03.2018 /
Vgradnja in dobava daljinskega vodenja za TP Tavčarjev dvorec, TP Šefert, TP Selca in TP Spodnja Sorica POV18-016 14.03.2018 Sipronika d.o.o., Ljubljana
Izdelava študije Primerjalna analiza poslovanja Elektra Gorenjska d.d. in izbranih reguliranih podjetij za distribucijo električne energije v nekaterih državah EU. POV18-013 05.03.2018 Vitar u krmu, Primošten
Izvedba gozdnega poseka z odkupom lesa na panju po načelu videno-kupljeno POV18-012 02.03.2018 M-Les Matej Urh s. p., Bled
Zamenjava hladila v akumulacijski napravi POV18-014 05.03.2018 LHT inženiring in servis d.o.o., Škofja Loka
Ozemljilne garniture (4 garniture) POV18-015 28.02.2018 FINFORM D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Izvedba krovsko-kleparskih in tesarskih del POV18-009 26.02.2018 Stavbno kleparstvo Janez Kralj s.p., Tržič