eStoritve

Nove možnosti in novi prihranki

Spletni aplikaciji eStoritve smo dodali številne nove brezplačne funkcije, s katerimi so vam naše storitve, med drugim tudi izdelava kontrolnega obračuna in kopije računa, postale še dostopnejše in prijaznejše.

Spletna aplikacija eStoritve je namenjena vsem gospodinjskim odjemalcem.

Predstavitev novosti in izboljšav

Pregled porabe električne energije na merilnem mestu

Dobrodošla novost je preglednica z mesečnimi podatki o porabi električne energije na merilnem mestu. Preglednica vam je lahko v pomoč pri načrtovanju in preverjanju učinkov vaših ukrepov za učinkovitejšo rabo električne energije.

Prijava na neakontacijski način obračuna električne energije

Prijave na neakontacijski način obračuna električne energije se boste razveselili odjemalci, ki želite plačevati porabljeno električno energijo po dejanski porabi. Tako boste lahko na mesečnih računih spremljali učinke vaših ukrepov učinkovitejše rabe električne energije. S prijavo na neakontacijski način se zavežete k rednemu sporočanju stanja števca vašega odjemnega mesta in prenehate dobivati mesečne akontacije.

Uporaba storitve prek eStoritev je brezplačna. Pogoje neakontacijskega načina obračuna električne energije najdete tukaj.

Oddaja števčnega stanja za obračun električne energije

Prek obrazca za oddajo števčnega stanja lahko sporočate odčitek stanja števca za tekoči mesec, ki je osnova za obračun električne energije po dejanski porabi,in si tako prihranite strošek izdelave kontrolnega obračuna.

Prijava na e-račun / Arhiv prejetih e-računov

Poleg pisnega računa se lahko odločite za prejem elektronskega računa na vaš elektronski naslov. Vsi računi, poslani po elektronski pošti, se hranijo tudi v arhivu prejetih e-računov. Odjemalci s tem pridobite brezplačen dostop do kopij vaših računov za porabljeno električno energijo.

Sprememba uporabniških podatkov

Prek obrazca sprememba uporabniških podatkov lahko skrbite za točnost vaših kontaktnih podatkov v naši podatkovni bazi. Uporaba storitve je brezplačna.

Če želite spremeniti tudi ostale podatke na odjemnem mestu, do katerih je prišlo zaradi prodaje, zapuščine ali najema nepremičnine in poroke, si preberite pogoje sporočanja sprememb.

Katere podatke lahko pregledujete?

Tehnični podatki o odjemnem mestu

Za svoje odjemno mesto lahko pregledujete podatke o merilnem mestu, dostopnosti merilnega mesta, odbirnem okolišu, mesecu obračuna, načinu plačila, tarifni skupini, vrsti priključka in tovarniški številki števca.

Pregled računov in plačil

V sklopu pregled računov in plačil imate popoln pregled nad izstavljenimi računi in prejetimi plačili v tekočem obračunskem obdobju ter saldo odjemnega mesta. Dostopate pa lahko tudi do arhiva izstavljenih računov in prejetih plačil za zadnji dve leti.

Informativni obračun

Z vnosom podatkov v obrazec lahko kadar koli naredite informativni obračun porabe električne energije izbranega odjemnega mesta.

Uporaba aplikacije

Aplikacijo lahko uporabljajo prijavljeni uporabniki.

V obrazec za registracijo vpišite vse zahtevane podatke in jih potrdite s klikom na gumb »registriraj«. Po uspešni registraciji boste po elektronski pošti prejeli vaše geslo. Uporabniško ime določite sami, prejeto geslo pa lahko po želji spremenite. Delovanje spletne aplikacije je prilagojeno za spletni brskalnik Internet Explorer 7+ in Firefox 1.5+.

Pri vstopu v spletno aplikacijo se vam lahko odpre okno z obvestilom o varnostnem potrdilu spletnega mesta, vendar lahko varno nadaljujete z brskanjem po tem spletnem mestu. Pri vstopu spletna aplikacija preveri digitalno potrdilo na vašem računalniku, ki vam omogoča varnejši dostop do vaših podatkov v eStoritvah. Tudi če potrdila nimate, lahko nadaljujete z uporabo spletne aplikacije eStoritve.

Delovanje aplikacije je prilagojeno za spletni brskalnik Internet Explorer in mora biti podprto z uporabo piškotkov (angl. cookies).